• Lid worden? Klik hier
  Livestream Proeftraining? Klik hier
  Schoolhandbal
 • Aannamebeleid EHC

  Met behulp van een aannamebeleid proberen we als sportorganisatie een beeld te krijgen van de vrijwilliger die een functie binnen de vereniging gaat vervullen.

  We willen natuurlijk dat de sporters binnen de sportorganisatie in veilige handen zijn.

   

  Daarom worden door EHC de onderstaande stappen doorlopen bij nieuwe vrijwilligers:

  - Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met elke nieuwe vrijwilliger.

  - De referenties bij eventuele vorige verenigingen worden gecheckt.

  - Er wordt een VOG aangevraagd of VOT* ondertekend.

  - De begeleider/trainer/coach wordt zo mogelijk lid gemaakt van de bond.  Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is hij/zij daarvan op de hoogte.

  -De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de vastgestelde gedragsregels.

   

  *Vrijwilligers die geen lid zijn van de sportorganisatie kunnen niet vervolgd worden binnen het tuchtrecht van NOC*NSF. Vandaar dat het belangrijk is dat iedere vrijwilliger wordt verbonden aan de vereniging of sportbond. Dit kan door middel van het tekenen van een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT). De VOT is ook goed te gebruiken voor vrijwilligers die sporadisch of eenmalig een functie vervullen. Op deze manier kan de vrijwilliger veroordeeld worden door het tuchtrecht, indien deze grensoverschrijdend gedrag vertoont ten tijde van de overeenkomst.