• Lidmaatschap

   

  Om lid te worden van EHC dien je het Inschrijfformulier in te vullen voorzien van een pasfoto en op te sturen naar het secretariaat.

  Voordat je lid wordt bestaat er een mogelijkheid om eerst een aantal keren mee te trainen op ons complex. Kom gerust naar ons veld en meld je bij een van de trainers.

  Of vul onderaan het Contactformulier in voor meer informatie of aan te melden om mee te trainen.

  Leeftijdsgroepen 

  H-Jeugd                       

   5  en  6  jaar

  F-Jeugd                         

   7  en  8  jaar

  E-jeugd                         

   9  en 10 jaar

  D-jeugd                       

  11 en 12 jaar

  C-jeugd                       

  13 en 14 jaar

  B-jeugd                      

  15 en 16 jaar

  A-jeugd                       

  17 en 18 jaar

  Senior                         

  19 jaar en ouder

  Bij de H,F,E en D-jeugd wordt er gemengd gespeeld. In de hogere leeftijdsgroepen spelen jongens, meisjes, dames en heren in aparte teams.

   

  Competitiewedstrijden

  Onze vereniging neemt deel aan twee competities: de veldcompetitie en de zaalcompetitie. De veldcompetitie wordt gespeeld in de maanden augustus, september, oktober en na de winter in de maanden april,  mei en juni. De zaalcompetitie loopt van half oktober tot en met half maart.

  Bij de C en D-jeugd wordt er na de eerste helft van de veldcompetitie een eindstand opgemaakt. Daarna wordt een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de competitie in het voorjaar. In deze categorie bestaat er geen promotie en degradatie.

  De H,F en E-jeugd spelen wedstrijden waarvan geen standen worden bijgehouden. De spelvreugde staat hierbij centraal.

  De wedstrijdduur is voor de volgende categorieën:

  H-Jeugd                     

  2 x 15 minuten

  F-Jeugd                     

  2 x 15 minuten

  E-Jeugd                 

  2 x 20 minuten

  D-Jeugd                    

  2 x 20 minuten

  C-jeugd                      

  2 x 25 minuten

  B-jeugd                    

  2 x 25 minuten

  A-jeugd                      

  2 x 30 minuten

  Senioren                   

  2 x 30 minuten

   

  Contributie 

  De contributie is een bedrag dat geldt voor een heel seizoen en dient per jaar te worden betaald. De contributie wordt via automatische incasso betaald. De afschrijving vindt ieder jaar plaats aan het eind van de maand september.

  De contributies voor het seizoen 2018-2019 welke loopt van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 bedragen per jaar als volgt:

  Senioren  

  geboren in 1996  en eerder      

  Euro 359,00

  Senioren  

  geboren in 1997  en 1998        

  Euro 331,00

  A-jeugd    

  geboren in 1999  en 2000

  Euro 288,00 

  B-jeugd   

  geboren in 2001  en 2002

  Euro 258,00                        

  C-jeugd    

  geboren in 2003  en 2004        

  Euro 234,00

  D-jeugd    

  geboren in 2005  en 2006       

  Euro 221,00

  E-jeugd    

  geboren in 2007  en 2008        

  Euro 211,00

  F-jeugd    

  geboren in 2009  en 2010        

  Euro 189,00

  H-jeugd   

  geboren in 2011

  Euro 189,00

  Recreanten                                      

  Euro 196,00

  Trimgroep   

   

  Euro 124,00

  Niet spelende leden  (o.a. trainingsleden)                                 

  Euro  120,00                                

  Donateurs    

   

  Euro   20,00

           

   

  In de ledenvergadering van 29 oktober 2012 is besloten dat de contributie voor komend seizoen verhoogd wordt met de bijdrage voor het shirtfonds. Deze bijdrage is EURO 4.- per spelend lid. Dit bedrag zit verwerkt in de voorgestelde contributiebedragen.

  Ben je langer dan 6 weken geblesseerd dan kan je, na indiening van een schriftelijk verzoek aan het secretariaat vergezeld van een advies van een arts, een contributie stop krijgen totdat de blessure genezen is.

  Heb je nog vragen hierover dan kan je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@hv-ehc.nl)

   

  Opzeggen lidmaatschap 

  Indien je het lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen behoort dit altijd schriftelijk via de Ledenadministratie (ledenadministratie@hv-ehc.nl) te gebeuren

  De uiterste datum waarop schriftelijk opgezegd kan worden voor het volgend seizoen is 31 mei.

  Bij beëindiging van het lidmaatschap na 31 mei, maar vóór 1 augustus wordt er een bedrag in rekening gebracht welke bestaat uit de door de vereniging gemaakte kosten en het lidmaatschap van het NHV.

  Opzegging nà 1 augustus wordt gezien als opzegging gedurende het verenigingsjaar. De contributie is dan ook verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

  Ooievaarspas

  EHC is deelnemer aan de ooievaarspas, waardoor er korting kan worden verkregen op vertoon van de ooievaarspas.