• Lidmaatschap

 •  

  Om lid te worden van EHC dien je het Inschrijfformulier (zie hierboven) in te vullen voorzien van een pasfoto en op te sturen naar het secretariaat.

  Voordat je lid wordt bestaat er een mogelijkheid om eerst een aantal keren mee te trainen op ons complex. Kom gerust naar ons veld en meld je bij een van de trainers.

  Of vul bovenaan het Contactformulier in voor meer informatie of aan te melden om mee te trainen.

  Leeftijdsgroepen 

  H-Jeugd                       

   5  en  6  jaar

  F-Jeugd                         

   7  en  8  jaar

  E-jeugd                         

   9  en 10 jaar

  D-jeugd                       

  11 en 12 jaar

  C-jeugd                       

  13 en 14 jaar

  B-jeugd                      

  15 en 16 jaar

  A-jeugd                       

  17 en 18 jaar

  Senior                         

  19 jaar en ouder

  Bij de H,F,E en D-jeugd wordt er gemengd gespeeld. In de hogere leeftijdsgroepen spelen jongens, meisjes, dames en heren in aparte teams.

   

  Competitiewedstrijden

  Onze vereniging neemt deel aan twee competities: de veldcompetitie en de zaalcompetitie. De veldcompetitie wordt gespeeld in de maanden augustus, september, oktober en na de winter in de maanden april,  mei en juni. De zaalcompetitie loopt van half oktober tot en met half maart.

  Bij de C en D-jeugd wordt er na de eerste helft van de veldcompetitie een eindstand opgemaakt. Daarna wordt een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de competitie in het voorjaar. In deze categorie bestaat er geen promotie en degradatie.

  De H,F en E-jeugd spelen wedstrijden waarvan geen standen worden bijgehouden. De spelvreugde staat hierbij centraal.

  De wedstrijdduur is voor de volgende categorieën:

  H-Jeugd                     

  2 x 15 minuten

  F-Jeugd                     

  2 x 15 minuten

  E-Jeugd                 

  2 x 20 minuten

  D-Jeugd                    

  2 x 20 minuten

  C-jeugd                      

  2 x 25 minuten

  B-jeugd                    

  2 x 25 minuten

  A-jeugd                      

  2 x 30 minuten

  Senioren                   

  2 x 30 minuten

   

  Contributie 

  De contributie is een bedrag dat geldt voor een heel seizoen en dient per jaar te worden betaald. De contributie wordt via automatische incasso betaald. De afschrijving vindt ieder jaar plaats aan het eind van de maand september.

  De contributies voor het seizoen 2021-2022 welke loopt van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 bedragen per jaar als volgt:

   

  Senioren   geboren in 2000 en eerder         Euro 359,00
  Senioren   geboren in 2001 en 2002           Euro 331,00
  A-jeugd     geboren in 2003  en 2004   Euro 288,00 
  B-jeugd    geboren in 2005  en 2006   Euro 258,00                        
  C-jeugd     geboren in 2007  en 2008           Euro 234,00
  D-jeugd     geboren in 2009  en 2010          Euro 221,00
  E-jeugd     geboren in 2011  en 2012           Euro 211,00
  F-jeugd     geboren in 2013  en 2014           Euro 189,00
  H-jeugd    geboren in 2015   Euro 189,00
  Recreanten                                         Euro 196,00
  Niet spelende leden   o.a. trainingsleden   Euro 120,00
  Donateurs         Euro   20,00

  In de ledenvergadering van 29 oktober 2012 is besloten dat de contributie voor komend seizoen verhoogd wordt met de bijdrage voor het shirtfonds. Deze bijdrage is EURO 4.- per spelend lid. Dit bedrag zit verwerkt in de voorgestelde contributiebedragen.

   

  Opzeggen lidmaatschap 

  Indien je het lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen behoort dit altijd schriftelijk via de Ledenadministratie (ledenadministratie@hv-ehc.nl) te gebeuren of door het invullen van het opzeggingsformulier.

  De uiterste datum waarop schriftelijk opgezegd kan worden voor het volgend seizoen is 31 mei.

  Na 31 mei wordt gezien als opzegging gedurende het verenigingsjaar. De contributie is dan ook verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

  Ooievaarspas

  EHC is deelnemer aan de ooievaarspas, waardoor er korting kan worden verkregen op vertoon van de ooievaarspas.

  Voor vragen over de ooievaarspas kunt u een mail sturen aan de penningmeester via penningmeester@hv-ehc.nl