• Opzeggen lidmaatschap

    Het opzeggen van het lidmaatschap kan door invullen van onderstaand formulier of schriftelijk per mail aan de Ledenadministratie via ledenadministratie@hv-ehc.nl .

    De uiterste datum waarop schriftelijk opgezegd kan worden voor het volgend seizoen is 31 mei.

    Na 31 mei wordt gezien als opzegging gedurende het verenigingsjaar. De contributie is dan ook verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar.

  • Versturen