• Lid worden? Klik hier
  Livestream Proeftraining? Klik hier
  Schoolhandbal
 • VOG

  Handbalvereniging van EHC wil een veilige omgeving creëren, zodat (jeugd)sporters volop tot hun recht kunnen komen. Wij willen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Daarom verzoeken wij alle vrijwilligers die in aanraking komen met jeugdleden (t/m A-jeugd) een VOG aan te vragen.

  Wat is een VOG?

  Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak, zoals ‘werken’ met jeugd. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

  Waarom een VOG?

  Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht. Het is daarom, als vereniging, goed om trainers en vrijwilligers verplicht een VOG aan te laten vragen.

  Voor wie vragen wij een VOG aan?

  • Voor iedereen die met jeugd te maken heeft.
  • Jeugdtrainers
  • Jeugdcoaches
  • Leden jeugdcommissie
  • Begeleiders jeugdscheidsrechters
  • Kampleiders

  Lees ook:

  • Aannamebeleid_EHC
  • Gedragscode_EHC
  Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Seksuele Intimidatie